Νομιμοποίηση

Απαραίτητα Έγγραφα

Ε9 ιδιοκτητών

ΑΦΜ και ΔΟΥ ιδιοκτητών

Τοπογραφικό διάγραμμα (εάν υπάρχει)

Στοιχεία ταυτότητας ιδιοκτητών

Υπάρχουσα οικοδομική άδεια/σχέδια (εάν υπάρχουν)

Στοιχεία επικοινωνίας