Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Απαραίτητα Έγγραφα

Μισθωτήριο

ΑΦΜ και ΔΟΥ επιχειρηματία

ΚΑΔ επιχείρησης

Στοιχεία ταυτότητας ιδιοκτητών

Υπάρχουσα οικοδομική άδεια/σχέδια

Στοιχεία επικοινωνίας