" Στόχος μας είναι να δημιουργούμε με τους πελάτες μας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας "

Η αποστολή μας είναι κάθε έργο που ολοκληρώνουμε να αφήνει θετική κληρονομιά για το σχεδιασμό του μέλλοντος.

Η Υποδομή Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία κατέχει κυρίαρχη θέση στον κατασκευαστικό κλάδο με συνολικά πάνω από 300 ολοκληρωμένα έργα και 1500 ολοκληρωμένες μελέτες. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1958 και από τότε οι θεμέλιες αξίες της παραμένουν η ακεραιότητα, η ειλικρίνεια και η δέσμευση για την παροχή υπηρεσιών στο υψηλότερο επίπεδο προσαρμοσμένων ειδικά στις ανάγκες κάθε πελάτη.

 

Πιστεύουμε ότι σε ένα κόσμο επικεντρωμένο στη τυποποίηση, η διαμόρφωση υπηρεσιών με βάση τον πελάτη αποτελεί ανάγκη και πλεονέκτημα.

Το εύρος των υπηρεσιών μας και η ολιστική προσέγγιση της εταιρείας μας, μας δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα της ανάληψης και ολοκλήρωσης έργων μέσω ενός και μόνου γραφείου εξασφαλίζοντας άνεση και ασφάλεια στους πελάτες μας.

Τα χρόνια εμπειρίας της ομάδας μας και η διαφοροποιημένη φύση των ολοκληρωμένων έργων (θησαυροφυλάκιο G4S,δημαρχείο Μεγαλόπολης, τουριστικές κατοικίες), προσφέρουν ένα  συνδυασμό εμπειρίας και γνώσης που μας επιτρέπει να δραστηριοποιηθούμε σε ένα ευρύ φάσμα έργων.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

CO-FOUNDER

MSc Imperial College London 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

CO-FOUNDER
PRINCIPAL CIVIL ENGINEER

MEng Ε.Μ.Π – N.T.U.A 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

PRINCIPAL ELECTRICAL ENGINEER

MEng Ε.Μ.Π – N.T.U.A 

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

CIVIL ENGINEER

ΒΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ

SECRETARY/EXECUTIVE ASSISTANT