Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

Απαραίτητα Έγγραφα

Υπάρχουσα οικοδομική άδεια/σχέδια

ΑΦΜ και ΔΟΥ ιδιοκτητών

ΚΑΕΚ (κτηματολόγιο)

Στοιχεία ταυτότητας ιδιοκτητών

Στοιχεία επικοινωνίας