Βιοτεχνικό/Βιομηχανικό Κτήριο

Απαραίτητα Έγγραφα

Τίτλος ιδιοκτησίας/πιστοποιητικό

ΑΦΜ και ΔΟΥ επιχειρηματία

ΚΑΔ επιχείρησης

Στοιχεία ταυτότητας ιδιοκτητών

Υπάρχουσα οικοδομική άδεια/σχέδια

Στοιχεία επικοινωνίας